讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

叶赫那拉布喜娅玛拉究竟多美引无数英雄争抢?

来源:讲历史2018-04-16 15:34:41责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】叶赫那拉布喜娅玛拉在出生的时候,大萨满就预言说,这个女人可以兴天下,也可以亡天下。果不其然,长大后,她成为了绝世美人,引无数英雄竟折腰,因为外貌,她一生注定被拿…

zàichūshēngdeshíhòu,mǎnjiùyánshuō,zhèrénxìngtiānxià,wángtiānxià guǒrán,zhǎnghòu,chéngwéilejuéshìměirén,yǐnshùyīngxióngjìngshéyāo,yīnwéiwàimào,shēngzhùdìngbèiláidāngzuòzhèngzhìchóu céngbèipèigěiěrchì,hòuláifǎnhuǐ,shìjiùshíniánméiyǒujiàchū,zàidāngshídeniándài,chéngwéile"
lǎo",hòuláiyuǎnjiàméng,ěrchìduìshìyóuwéifènkǎi 

<rb>叶</rb><rt>yè</rt><rb>赫</rb><rt>hè</rt><rb>那</rb><rt>nà</rt><rb>拉</rb><rt>lā</rt><rb>布</rb><rt>bù</rt><rb>喜</rb><rt>xǐ</rt><rb>娅</rb><rt>yà</rt><rb>玛</rb><rt>mǎ</rt><rb>拉</rb><rt>lā</rt><rb>究</rb><rt>jiū</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>美</rb><rt>měi</rt><rb>引</rb><rt>yǐn</rt><rb>无</rb><rt>wú</rt><rb>数</rb><rt>shù</rt><rb>英</rb><rt>yīng</rt><rb>雄</rb><rt>xióng</rt><rb>争</rb><rt>zhēng</rt><rb>抢</rb><rt>qiǎng</rt>?

piàn

jiùshìshǐshàngyǒumíngdeměidōng,dōng céngjīngchūjià,guàideshìsuǒjiàzhījun1bèixiāomiè,shǐshàngchēngwéi lǎoshìjiàn ,yīnjiùbèidàishànglehóngyánhuòshuǐzhīmíng 

zuìhòujiàgěilesài,shìjiàgěisàideniánzhīhòude便biànshìle ěrchìzàizhèwèiměirénshìhòudenián,xīnzhōnghuǒjiùméiyǒuxiāochú,zuìzhōngzhīxiàmièdiàolezhěngxièfèn duìdōngzhèchuánderénshēngjīng,rénmenpíngjiàdào,dōngzhèwèijuédàiměi,juédàiměidejiùbiànchénglezhīyàoměichěshàngguāndenánrénguójiājiùdōuhuìbèi"
juédài" 

yǒuguāndeshìháiyǒuhěnduō,yīnwéiwàimàoměiérhuǐdiàojiādeqíngkuàngbìngduōjiàn,jiàndōngwèishìguótiānxiāng,qīngguóqīngchéng,shìhóngyánduōhuòshuǐ,yīnwéiwàimàojun4měi,shēngdōubèidāngzuòzhèngzhì, xìngtiānxià,wángtiānxià de,bèidāngzuòliánjiēliǎngshèhuìguāndeshūniǔ,shēngdōushòujìnlenán,kùn  

yuán

2015

nián6yuèzuǒyòu,yǒuwǎngyǒushàngchuánleyuán,shíjiānleshùwǎngyǒuxīnzhōnglián,jiāxùnérrándexiānledeyánjiūkuángcháo   

<rb>叶</rb><rt>yè</rt><rb>赫</rb><rt>hè</rt><rb>那</rb><rt>nà</rt><rb>拉</rb><rt>lā</rt><rb>布</rb><rt>bù</rt><rb>喜</rb><rt>xǐ</rt><rb>娅</rb><rt>yà</rt><rb>玛</rb><rt>mǎ</rt><rb>拉</rb><rt>lā</rt><rb>究</rb><rt>jiū</rt><rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>美</rb><rt>měi</rt><rb>引</rb><rt>yǐn</rt><rb>无</rb><rt>wú</rt><rb>数</rb><rt>shù</rt><rb>英</rb><rt>yīng</rt><rb>雄</rb><rt>xióng</rt><rb>争</rb><rt>zhēng</rt><rb>抢</rb><rt>qiǎng</rt>?

yuán

dezhēnshímíngshǐshàngzhíméiyǒuquèqiēdejiélùn,míngwànshíniánchūshēng,yīnwéishēngdeměi,yòushìdegōngzhǔ,deshēngchōngmǎnlechuándecǎi xiānhòudedǎishāngbèi zhàntài ěrchì qiúzhǎngmèng huīdeshǒulǐngbàiyīnbèiděng,zuìhòujiàgěidōngméngěrěrhànbèideérmǎngěrdàideshíhòu,jīngshìsānshísānsuìle,ránérhūnhòubànniánjiùshìle sānshísānsuìzàishíhòujīngshìzuòdegāolíngle,yīnshǐshàngdōuchéngwéi lǎo  deshēngshízàitàiguòchuán,hòushìduìlǎodeyánjiūzhíméiyǒutíngzhǐ,zhídào2015niánzhōngxúnyuánde,rénmencáinénggèngzhíguāndegǎnshòudàoqīngguóqīngchéngdejuéshìróngmào 

tōngguòyuánmenkànchūlǎoquèshíshìwèijuéměirén,guǒshìtōngrénjiādeérjiùsuànle,piānpiānshēnwéidegōngzhǔ,degǎnqíngyòuchángfēng,shìjiānxúnchángdenánrénbāndōudeyǎn deshēnfènzhùdìngnéngxiàngtōngrényàngliànài jiéhūn,dehūnyīnchōngmǎnlezhèngzhìyòng rénmenxiànyōngyǒuràngtiānxiànánrénxiànkuángderóngmào,quèyòuwéikǎndemìngyùngǎntànbēimǐn 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科